100 – lecie Zabrza. Klasy piąte.

W ramach szkolnych obchodów 100 – lecia Zabrza uczniowie klas piątych przystąpili do projektu, którego celem było zapoznanie się oraz zaprezentowanie wybranej legendy dotyczącej Zabrza lub Śląska.