Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego odbędzie według następującego harmonogramu:

klasy I – IV godzina 8:30

klasy V – VII godzina 10:00

klasy VIII godzina 11:30