Przyjmowanie skarg i wniosków

PRZYJMOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
Dyrektor lub wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu przyjmują w sprawie skarg i wniosków:

  • Dyrektor szkoły w środy od godziny 13.30 – 15.00 i każdego dnia podczas obecności,
  • Wicedyrektorzy podczas nieobecności dyrektora.