Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek 8:00-14:00    14:00-15:00 Czas na konsultacje z rodzicami

Wtorek 8:00-14:30

Środa 8:00-14:00

Czwartek 8:00-14:00

Piątek 9:00-14:00

W bibliotece zgromadzonych jest 8002 woluminy, na który składają się: lektury, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularnonaukowa, w tym metodyczna, pedagogiczna, księgozbiór podręczny. W prenumeracie znajdują się 3 tytuły czasopism dla uczniów: Kumpel, Świerszczyk; Victor – junior, opłacone przez radę rodziców i  1 miesięcznik dla n-la bibliotekarza  ” Biblioteka w Szkole”. Ze zbiorów niepiśmiennych biblioteka gromadzi : pomoce dydaktyczne, gry planszowe, płyty CD i audiobooki.O zbiorach biblioteki informują katalogi: alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy, kartoteki: zagadnieniowa i osobowa, fonoteka.

Biblioteka szkolna realizuje programy związane z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W roku szk. 2021/2022 po raz drugi szkoła przystąpiła do realizacji: “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025. zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,wystartowala-ogolnopolska-kampania-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20,8155.html

Pierwszy raz program zrealizowano w roku szk. 2017/2018.

W roku szk. 2022/2023 w ramach realizacji NPRCz2.0 za lata 2021-2025 zakupiono do biblioteki 366 woluminów książek zróżnicowanych tematycznie, nowych, ciekawych, mądrych. Przy zakupie kierowano się życzeniami uczniów wyrażonymi w ankietach przeprowadzonymi podczas zajęć czytelniczych.

Biblioteka podejmuje działania związane z upowszechnianiem czytelnictwa wśród uczniów.  Realizowane są programy:

-„Mądra Szkoła Czyta Dzieciom” w ramach realizacji którego systematycznie każdego roku odbywa się ” Świetlicowe Czytanie” Czytanie dzieciom w świetlicy. – kliknij tutaj.
-„Czytam sobie w Bibliotece”- kliknij tutaj

-“Mała książka – Wielki Człowiek” adresowana do uczniów i rodziców klas I, którzy dostają pakiet książek do wspólnego czytania” Książką połączeni”

– “Zabrzu Dobrze Mi Się Czyta” – integracja czytających szkół w Zabrzu – pokazanie mieszkańcom, że dzieci i  młodzież czytają.

Od roku szkolnego 2014/15 biblioteka wypożycza uczniom darmowe podręczniki. Zasady udostępniania podręczników są określone w odrębnym regulaminie.
W oparciu o statut szkoły opracowano regulamin biblioteki, który określa zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, odpowiedzialności czytelnika za wypożyczone zbiory.

Informacje o wydarzeniach w bibliotece na bieżąco są umieszczane na Fb szkoły.

bibliotekarz  Ewa Kaczmarczyk