Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

Poniedziałek 9:00-14:00

Wtorek 8:00-15:00

Środa 8:00-15:00

Czwartek 8:00-14:00

Piątek 9:00-14:00

W bibliotece zgromadzonych jest 7207 woluminów, na który składają się: lektury, literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularnonaukowa, w tym metodyczna, pedagogiczna, księgozbiór podręczny. W prenumeracie znajdują się 3 tytuły czasopism dla uczniów: Kumpel, Świerszczyk; Victor – junior, opłacone przez radę rodziców i 9 tytułów czasopism metodycznych i branżowych. Ze zbiorów niepiśmiennych biblioteka gromadzi : pomoce dydaktyczne, gry planszowe, płyty DVD, CD. O zbiorach biblioteki informują katalogi: alfabetyczny, tytułowy, rzeczowy, kartoteki: zagadnieniowa i osobowa, fonoteka.

Biblioteka szkolna realizuje programy związane z upowszechnianiem czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Od 15 lat jest w gronie „Czytających Szkół”: w Polsce, które pod patronatem Fundacji ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, promują idee głośnego czytania dzieciom „Czytaj 20 minut dziennie – codziennie”. Pod koniec roku szkolnego organizuję „Tydzień Głośnego Czytania”, który stanowi podsumowanie rocznej pracy związanej z promocją czytelnictwa.

W roku szk. 2015/16 zrealizowano rządowy priorytet: „Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw i wychowanie do wartości”. W ramach tego priorytetu zrealizowano rządowy program wsparcia dla szkół „Książki Naszych Marzeń”. Dzięki któremu zbiory biblioteki wzbogaciły się o 170 woluminów.

W roku szkolnym 2017/18 w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono ponad 700 woluminów książek do biblioteki, co znacznie zaktualizowało nieco przestarzały księgozbiór. Zakup książek konsultowano z uczniami w ramach zajęć czytelniczych.
Biblioteka podejmuje działania związane z upowszechnianiem czytelnictwa wśród uczniów.  Realizowane są programy „Mądra Szkoła Czyta Dzieciom” – kliknij tutaj.
„Czytam sobie w Bibliotece”- kliknij tutaj.
„W bibliotece się uczymy i bawimy”- kliknij tutaj.
Od roku szkolnego 2014/15 biblioteka wypożycza uczniom darmowe podręczniki. Zasady udostępniania podręczników są określone w odrębnym regulaminie.
W oparciu o statut szkoły opracowano regulamin biblioteki, który określa zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, odpowiedzialności czytelnika za wypożyczone zbiory.

Logo biblioteki

Autorką loga biblioteki jest absolwentka szkoły z roku 2004/2005 Karolina Szydlak.

Nasz EXLIBRIS

Autorką exlibrisu jest Magdalena Blaszke absolwentka szkoły z roku szkolnego 1994/1995.

bibliotekarz  Ewa Kaczmarczyk