Rada Rodziców

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

7 września 2021 (wtorek godz. 18:00)

Nr konta Rady Rodziców
52 1500 1139 1211 3005 0007 0000
BANK ZACHODNI WBK