Zebrania i konsultacje

Zebrania Rodziców
godz. 17:00 kl. I – III
godz. 17:30 kl. IV – VI
godz. 18:00 kl. VII – VIII
Poniedziałki:
5 września 2022
12 grudnia 2022
6 lutego 2023
15 maja 2023
Konsultacje dla Rodziców godz. 17:30 – 19:0024 października 2022 (poniedziałek)
3 kwietnia 2023 (poniedziałek)

Wykaz dostępności nauczycieli w ramach konsultacji w ciągu roku szkolnego: