Bezpieczny internet

 BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W INTERNECIE

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE SZKOŁĘ I RODZICÓW W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W CYBERPRZESTRZENI

 I. Etap profilaktyki

  • Edukacja związana z bezpiecznym wykorzystaniem Internetu
  • Bezpieczeństwo informatyczne
                                                                                     kliknij logo poniżej

https://www.saferinternet.pl/   http://www.dzieckowsieci.pl/ http://www.sieciaki.pl/

II. Etap reagowania

  • Monitoring cyberprzestrzeni
  • Pomoc ofierze cyberprzemocy

                                                                                         kliknij logo poniżej