Stołówka szkolna

OPŁATA ZA OBIADY W DANYM MIESIĄCU OBLICZANA JEST NASTĘPUJĄCO:

Ilość dni obiadowych w miesiącu x cena za jeden obiad

np. wrzesień   15 x 7,00 = 105 zł.

Regulamin stołówki szkolnej kliknij tutaj

Umowa kliknij tutaj

Alergeny kliknij tutaj