Stołówka szkolna

STOŁÓWKA SZKOLNA

Drodzy rodzice jeśli chcecie w roku szkolnym 2022/2023 zapisać swoje dziecko na obiady w stołówce szkolnej proszę zgłosić się do intendentki w celu podpisania umowy – korzystania ze stołówki szkolnej.

Do zawarcia umowy konieczny jest dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz  PESEL dziecka.

Ostateczny termin do złożenia umowy to 07.09.2022

Cena jednego obiadu w roku szkolnym 2022/2023

Dla ucznia wynosi  –  6,50 zł.

Dla pracownika wynosi  –  12,50 zł.

OPŁATA ZA OBIADY W DANYM MIESIĄCU OBLICZANA JEST NASTĘPUJĄCO:

Płatności za wrzesień:

płatne do 10.09.2022

15 x 6,50 = 97,50

Regulamin stołówki szkolnej kliknij tutaj

Umowa kliknij tutaj

Jadłospis 12.09-16.09

Jadłospis 19.09-23.09

Jadłospis 26.09-30.09

Alergeny w żywności kliknij tutaj