O nas

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY.

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zabrzu to jedna z najmłodszych szkół na terenie miasta. Jej uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz miejskich, oświatowych oraz głównego wykonawcy „Gazobudowy”, rodziców i uczniów nastąpiło 1 września 1983r. Dyrektorem nowej placówki został mgr Wojciech Szlęk a jego zastępcą – mgr Anna Sielicka.
„Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” informował wtedy, iż w nowej szkole „Powstały 24 klasy i 2 oddziały przedszkolne, zatrudniono 26 nauczycieli. Do dyspozycji uczniów oddano 6 pracowni specjalistycznych: chemiczno-fizyczną, biologiczną, języka polskiego, plastyczną, muzyczną, zajęć technicznych oraz 16 izb lekcyjnych, pomieszczenie dydaktyczne dla zerówki. (…) Zajęcia rekreacyjno-sportowe będą odbywać się w dużej Sali gimnastycznej, z którą sąsiadują natryski. Z obiadów w estetycznej stołówce skorzysta około 150 uczniów, a 100 będzie mogło pozostawać w szkolnej świetlicy aż do godz. 16.00„. W ośmioklasowej wówczas szkole naukę podjęło 600 uczniów. Nic dziwnego, że od razu rozpoczęto starania o uruchomienie szkolnej biblioteki i wyposażenie klas w niezbędne pomoce naukowe.
Pierwsze lata istnienia szkoły ilustruje kronika. Na jej pożółkłych kartkach, z odręcznie napisanych notatek ozdobionych czarno-białymi zdjęciami, wycinkami z gazet i rysunkami zapisano wspomnienia z pierwszej dyskoteki dla uczniów klas ósmych z 1983 roku; relacje uczniów kl. VI z niezwykle „udanej wycieczki”, którą był wyjazd jesienią 1985r. do PGR-u i praca przy zbiorze buraków. Odnotowano tu również „czyny społeczne” uczniów – prace porządkowe na terenie szkoły, które odbywały się w sobotę. Już wtedy uczniowie klas trzecich wyjeżdżali na „zielone lekcje” nad morze lub w góry, poznając nowe zakątki kraju. Na terenie placówki działała wówczas Szkolna Kasa Oszczędności, która zachęcała uczniów do systematycznego oszczędzania, nagradzając najbardziej oszczędnych i wytrwałych. W latach 1987-1989 do szkoły uczęszczało ponad 1100 uczniów.
Z kart Kroniki szkoły przeziera historia naszego kraju, zmiany społeczno-polityczne zachodzące na przestrzeni lat. Z kalendarza imprez szkolnych zniknęły akademie z okazji Dnia Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu rewolucji październikowej. Dziś świętujemy uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, Dzień Niepodległości. Uczniowie z radością przygotowują jasełka, witają nadejście wiosny.

Przełomowy dla naszego kraju rok 1989 był także ważnym etapem w życiu szkoły. 1 czerwca 1989 roku odbyła się uroczystość nadania placówce imienia Stanisława Wyspiańskiego. Wszechstronne zainteresowania i talent artysty korespondował z zamierzeniami szkoły i był inspiracją do rozwoju jej wychowanków. Reforma oświaty pociągnęła za sobą kolejne zmiany. W 1999 roku zapadła decyzja, że placówka pozostanie sześcioklasową szkołą podstawową.
20 lat działalności to okres wielu sukcesów jej wychowanków. W 2003 roku placówka liczyła 28 oddziałów, 690 uczniów oraz 28 zatrudnionych nauczycieli.
Rok szkolny 2005/2006 to znaczne zmiany personalne. W związku z odejściem na emeryturę pana dyrektora Wojciecha Szlęka, w zmieniającą się gwałtownie rzeczywistość wprowadziła szkołę pani dyrektor – Beata Kiermasz wspierana przez w-ce dyrektora Alinę Grabowską.
Odnalezienie się w nowej, bardzo jeszcze niestabilnej sytuacji oświatowej to nie lada wyzwanie dla personelu pedagogicznego i dyrektora. Dzielnie brnąc przez gąszcz programów, stosy nowych podręczników, nowych możliwości, ale i zagrożeń nauczyciele próbowali w miarę bezpiecznie i łagodnie prowadzić uczniów w „nowe jutro”, łącząc
w nauczaniu tradycyjne wartości i nowoczesne metody, umiłowanie tego, co było ważne dla naszych dziadków i propagując wiedzę o zmianach zachodzących we współczesnej Europie
i świecie. Inicjatywa i przedsiębiorczość pani dyrektor oraz sprawne działanie administracji, zaangażowanie i pomysłowość nauczycieli, zainteresowanie i ofiarność rodziców były siłą napędową zmian, które gwałtownie zachodziły w obrębie szkoły. Wdrażanie reformy programowej pociągało za sobą zmiany zarówno w metodach pracy, jak
i organizacji szkoły.

W lipcu 2009 roku placówka została wyposażona w pomoce z programu rządowego „Radosna Szkoła”. W tym samym roku przeprowadzono termomodernizację budynku oraz dokonano wymiany podłóg na wszystkich kondygnacjach i w niektórych salach lekcyjnych. Przyjęcie sześciolatków pociągnęło za sobą kolejne zmiany. W sierpniu 2011r. został wybudowany plac zabaw dla dzieci w ramach wspomnianego już programu „Radosna Szkoła”.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa szkoły założono monitoring wizyjny ( w lutym
i listopadzie 2011 roku ). W tym też roku przebudowano i zmodernizowano węzeł sanitarny i szatnie przy sali gimnastycznej.

Od 1 września 2012 roku funkcję dyrektora szkoły pełni pani mgr Sabina Tatz, a wicedyrektora pani mgr Alina Grabowska. Dzięki im staraniom w latach 2012-2017 dokonano kolejnych zmian wizerunku szkoły, wykonano m.in. remont i modernizację toalet dla chłopców i dziewcząt na trzech kondygnacjach, remont stołówki i świetlicy, we wszystkich salach lekcyjnych wymieniono drzwi i futryny, a na sali gimnastycznej wykonano renowację parkietu. Od 2012 roku uczniowie mogą korzystać ze zmodernizowanej pracowni komputerowej. Dążąc do poszerzenia bazy dydaktycznej i materialnej wyposażono szkołę w tablice multimedialne, projektory i przenośne komputery. Pozwoliło to na wprowadzenie dziennika elektronicznego, dzięki któremu rodzice i uczniowie mogą na bieżąco sprawdzać swoje postępy w nauce.
Czas szybko biegnie. Nadszedł rok 2013. Szkoła uroczyście obchodzi swoje 30-te urodziny. Wraz z zaproszonymi gośćmi – władze miasta, absolwenci, rodzice – wysłuchaliśmy akademii i wspomnień naszych absolwentów związanych ze szkołą. A na koniec niespodzianka – na salę gimnastyczną wjechał ogromny tort! Było miło i … smacznie.
Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie rodziców, dzięki któremu możliwe stało się zakupienie tablicy interaktywnej.

W sobotę 17 września 2016 roku uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz zaproszeni przedstawiciele władz miasta z panią prezydent Małgorzatą Mańką- Szulik, uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego wybudowanego ze środków budżetu partycypacyjnego. Pani prezydent wraz z uczniami uroczyście przecięła wstęgę, jako symbol otwarcia boiska. Oprócz przygotowanych imprez sportowych odbyły się liczne konkursy rodzinne, a na zakończenie dnia mecz koszykówki pomiędzy absolwentami naszej szkoły, a drużyną nauczycieli i rodziców. Uśmiechnięte twarze dzieci były najpiękniejszym podziękowaniem za trud włożony w zbudowanie obiektu sportowego. Nowe boisko w znaczący sposób wpłynęło na polepszenie i uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego.
Dzięki staraniom pani Dyrektor szkoła posiada szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają dzieciom rozwijanie własnych zainteresowań i uzdolnień. Efektem tych działań są liczne nagrody, tytuły laureatów i wyróżnienia w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i zabrzańskich zdobywanych przez naszych uczniów. Chlubą szkoły są również wspaniałe wyniki sportowe osiągane w wielu dyscyplinach, m.in. koszykówce, piłce ręcznej, siatkówce, pływaniu czy badmintonie.
Biorąc pod uwagę rozwój dzieci szkoła bierze udział w wielu projektach edukacyjnych , m.in. „Jak żyć bezpiecznie i zdrowo we współczesnym świecie- Kicaj zdrowo”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Sukces rośnie z nami”, „Owoce w szkole” czy „Szklanka mleka”. Uczniowie mają możliwość poznania ciekawych ludzi ze świata nauki, kultury, sztuki. Naszą szkołę odwiedzili m.in. zabrzański plastyk, rysownik, ilustrator książek – Maciej Trzepałka, Waldemar Cichoń – autor i ilustrator książek dla dzieci czy ksiądz Henryk Bardosz. Thomas Fruzynski, rodowity Australijczyk opowiadał z kolei o tym pięknym kontynencie i poszerzał wiedzę uczniów na temat Australii.
Kolejnym przełomem w życiu szkoły był rok 2017/2018. Wówczas weszła w życie nowa reforma oświatowa i nasza szkoła stała się ponownie ośmioklasowa. Pociągnęło to za sobą ogromne zmiany personalne i lokalowe. Przy 24 oddziałach i 539 uczniach powołano na stanowisko drugiego wicedyrektora-Wiktora Borowskiego i zatrudniono nauczycieli przedmiotów ścisłych. Obecnie grono liczy 60 nauczycieli, liczba ta ulegnie zmianie od września 2018 roku. Po dłuższej przerwie naukę rozpoczęły klasy siódme. Ponadto uczniowie uczą się drugiego języka nowożytnego, mając do wyboru język niemiecki lub włoski.
W ten sposób historia zatoczyła koło.
W ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Śląskiego nasi uczniowie i nauczyciele przystąpili do projektu „Dotknij nauki”. W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie aktywnie uczestnicząc w eksperymentach, doświadczeniach, wyjaśniają zjawiska i prawa świata przyrody. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny oraz meble.
Zmiany w systemie oświatowym powodują, że życie szkoły jest niezwykle ekspresyjne. Ogromne wyzwania edukacyjne, programowe, egzaminy, nowe podręczniki stawiają zarówno przed nauczycielami jak i uczniami coraz to nowe wyzwania. Staramy się dzielnie stawić im czoła i wspólnie osiągnąć jak najlepsze wyniki.
Szkoła jednak to nie tylko ciężka praca i nauka, to również zabawa. Dlatego nauczyciele organizują wiele imprez służących rozrywce: Dzień Pluszowego Misia, Dzień postaci z bajek, Dzień pidżamowy, Dzień KFC, Święto Naleśnika, no i oczywiście zabawy i dyskoteki. Wszystko skrzętnie udokumentowane masą zdjęć zamieszczonych na stronie internetowej szkoły. Jest co wspominać.
Katarzyna Korfanty – Kusz
Beata Suiska