Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

dla klas ósmych odbędzie się w następujący sposób:

Dzień: piątek 26.06.2020

Klasa 8a – 9.15 (wejście od 9.00)

Klasa 8b – 10.15 (wejście od 10.00)

Klasa 8c – 11.15 (wejście od 11.00)

Wszystkie spotkania odbędą się na sali gimnastycznej. Uczniowie będą wchodzili do szkoły wejściem od strony ul. Pokoju. Wyjście odbywać się będzie drzwiami przy boisku szkolnym.

dla klas szóstych odbędzie się w następujący sposób:

Dzień: piątek 26.06.2020

Klasa 6a – 12.15 (wejście od 12.00)

Klasa 6b – 13.15 (wejście od 13.00)

Klasa 6c – 12.15 (wejście od 12.00)

Klasa 6d – 13.15 (wejście od 13.00)

Spotkanie dla klas 6A oraz 6B odbędzie się na sali gimnastycznej. Uczniowie będą wchodzili do szkoły wejściem od strony ul. Pokoju. Wyjście odbywać się będzie drzwiami przy boisku szkolnym.

Spotkanie dla klas 6C oraz 6D odbędzie się na na korytarzu szkolnym na parterze. Uczniowie będą wchodzili do szkoły wejściem głównym a wyjście odbywać się będzie drzwiami mieszczącymi się na korytarzu.

dla klas trzecich odbędzie się w następujący sposób:

Dzień: piątek 26.06.2020

Klasa 3a – 9.15 (wejście od 9.00)

Klasa 3b – 10.15 (wejście od 10.00)

Klasa 3c – 11.15 (wejście od 11.00)

Wszystkie spotkania odbędą się na korytarzu szkolnym na parterze. Uczniowie będą wchodzili do szkoły wejściem głównym. Wyjście odbywać się będzie drzwiami mieszczącymi na korytarzu.

Dla pozostałych klas w tym roku szkolnym nie odbędzie się oficjalne zakończenie.

WAŻNE!!!

Wszystkie spotkania nie są obowiązkowe.

Świadectwa będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dniach 29.06-03.07 w godzinach 10.00 – 13.00. Odbiór świadectw w innym terminie możliwy będzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W miarę możliwości prosimy aby uczniowie przyszli sami na zakończenie roku. W przypadku konieczności przyjścia z uczniem na teren szkoły zostanie wpuszczony maksymalnie jeden opiekun prawny.

Podczas spotkania prosimy o stosowanie się do wszelkich wytycznych obowiązujących w obecnym czasie.