Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

08.45 – klasy 1a,b, c ; 2a, b, c ; 4a, b ; 5a, b ; 7a, b, c, d (w swoich salach. Proszę aby spotkania zakończyły się do 9.30)

9.45 – klasa 6a ( korytarz I piętro)

10.00 – klasy: 8a (sala gimnastyczna); 3a (korytarz parter)

10.45 – klasa 6b ( korytarz I piętro)

11.00 – klasy: 8b (sala gimnastyczna); 3b (korytarz parter)

11.45 – klasy 6c ( korytarz I piętro); 6d (korytarz II piętro)

12.00 – klasy: 8c (sala gimnastyczna); 3c (korytarz parter)