100 – lecie Zabrza.

W ramach obchodów 100 – lecia Zabrza uczniowie przygotowywali różne projekty.

Projekty klasy 1-4

W ramach szkolnych obchodów 100 – lecia Zabrza uczniowie klas 1- 4 przystąpili do projektu, którego celem było przybliżenie znajomości gwary śląskiej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli opracowali ilustrowane słowniki.

Projekty klasy 5

W ramach szkolnych obchodów 100 – lecia Zabrza uczniowie klas piątych przystąpili do projektu, którego celem było zapoznanie się oraz zaprezentowanie wybranej legendy dotyczącej Zabrza lub Śląska.

Projekty klasy 7

W ramach szkolnych obchodów 100 – lecia Zabrza klasy siódme przystąpiły do projektu „Znani zabrzanie”.

Wykazali się wiedzą na temat wybranych postaci oraz w kreatywny sposób je zaprezentowali.