KONKURSY

W ramach udziału w projekcie “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie-13 GRUDNIA 1981- PAMIĘTAMY!” trzy uczennice naszej szkoły przystąpiły do konkursu pt. Tropiciele historii- poszukiwanie ludzi SOLIDARNOŚCI”. 

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu kartki do albumu. W pierwszej kolejności należało odszukać nieznanego uczestnika, świadka, członka NSZZ „Solidarność” z okresu stanu wojennego z Regionu Śląsko – Dąbrowskiego, Częstochowskiego i Podbeskidzia. Następnie, samodzielnie przygotować  jego biogram i  wykonać pracę plastyczno – literacką w formacie A4.