WYSTAWA “Stan wojenny 1981-1983”

W dniach od 25 do 29 października 2021 r. w szkole zorganizowano wystawę pt. “Stan wojenny 1981-1983”  w oparciu o materiały udostępnione przez IPN  . Składała się ona z piętnastu plakatów. Znalazły się na nich ważne informacje dotyczące okresu stanu wojennego. Omówiono min. przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, internowania, pacyfikacje. 

Uczniowie klas siódmych i ósmych zostali oprowadzeni po wystawie w ramach lekcji, a pozostałe dzieci mogły zapoznać się z nią na przerwach.