Koordynatorzy

Szkolnymi koordynatorkami projektu zostały nauczycielki historii: mgr Ewelina Anderwald i mgr Katarzyna Korfanty – Kusz. 

O udziale w projekcie została poinformowana społeczność szkolna. Na terenie naszej placówki powieszono plakaty, zamieszczono na stronie szkoły  logo projektu i informację o przystąpieniu do jego realizacji. Uczniom przedstawiono zasady udziału w poszczególnych zadaniach i regulaminy konkursów.