UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2023/2024

W rok szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa S.A.

Krótka instrukcja Jak zawrzeć polisę:

1. Należy wejść na stronę: szkola.compensa.pl  

2. Wprowadzić hasło do oferty: 971809

3. Wybrać wariant i przechodząc dalej uzupełnić dane płatnika (rodzic/opiekun prawny) oraz dziecka (ubezpieczonego), zwracając uwagę na poprawny adres email !!!

4. Po opłaceniu składki certyfikat ubezpieczeniowy przychodzi automatycznie na wskazany adres email. Proszę pobrać certyfikat zapisać lub wydrukować. (nadawca maila: no-reply@vig.pl )

OFERTA DOSTĘPNA DO 25.10.2023 r.  

Ogólne warunki ubezpieczenia, inne niezbędne dokumenty oraz formularz zgłoszenia szkody dostępne na stronie: szkola.compensa.pl