UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ROK SZKOLNY 2022/2023

W rok szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w Towarzystwie Ubezpieczeń Compensa.

Ubezpieczenie zawiera się online poprzez link do strony TU Compensa.

Warianty ubezpieczenia:  kliknij tutaj

Ogólne warunki ubezpieczenia: kliknij tutaj

Informacje o tym, jak można zawrzeć umowę: kliknij tutaj