WYKŁADY: Odkrywamy historię “Solidarności”

Zgodnie w wymogami projektu:  “Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” dwie nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w dwóch szkoleniach. Ewelina Anderwald i Katarzyna Korfanty-Kusz – nauczycielki historii – w ramach spotkań pt. Odkrywamy historię “Solidarności” wysłuchały wykładów:

1. Pamięć o tych , którzy współtworzyli związek “Solidarność”

2. Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko- Dąbrowskiego.

Konferencje okazały się niezmiernie interesujące, pogłębiły wiedzę na temat danego okresu historycznego,  przyczyniły się do podniesienia warsztatu pracy nauczycieli.