Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0

na lata 2021 – 2025

        Nasza szkoła po raz drugi została zakwalifikowana i objęta wsparciem finansowym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, którego celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.