SZKOLNE MIEJSCA PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNE

W ramach udziału w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!” przygotowano w szkole kącik historyczny „40 lat po stanie wojennym”.  Z  materiałów w nim umieszczonych  można m.in.  dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach okresu stanu wojennego, życiu codziennym Polaków  w tym czasie. Wielkie zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych budzą pamiątki takie jak: banknoty, czy kartki żywnościowe.