LEKCJE HISTORII

W  klasach siódmych i ósmych w dniach 25-29 października 2021 r. zostały przeprowadzone lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez IPN Oddział w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, poświęconych stanowi wojennemu. Udostępnione  teksty źródłowe, zadania, pomoce dydaktyczne, stanowiące część teki edukacyjnej, są ciekawą propozycją przy realizowaniu tematyki stanu wojennego.