FILM: “Nie zabierajcie mamy”

W dniach 20-29 października 2021 r. dla klas siódmych i ósmych zorganizowano pokaz filmu: “Nie zabierajcie mamy”. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w jego projekcji.

 „Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który przedstawia losy działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Zawarte są w nim wspomnienia dzieci, które były świadkami aresztowania swoich matek.