Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

KLASY I O GODZINIE 10.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ
KLASY II – VIII O GODZINIE 9.00 W KLASACH
KLASY IV ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
O GODZINIE 9.00 NA HOLU I PIĘTRA