Szkoła do hymnu

8.11.2019 nasza szkoła przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Akcja została zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W akcji brały udział szkoły z całego kraju.

#SzkołaDoHymnu