Sprawdzian predyspozycji językowych – klasa dwujęzyczna

Sprawdzian predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego na poziomie klasy siódmej odbędzie się w piątek 5 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00.

Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych(31%) nastąpi w dniu 15 czerwca 2020r. o godzinie 12.00.